táborový řád

náš táborový řád kterým se řídíme

§1 Dodržuji a dbám na dodržování tohoto řádu.

 

§2 Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani rodičům

§3 Dodržuji režim dne i jeho program

§4 Svědomitě a zodpovědně plním pokyny a rady svého oddílového vedoucího či instruktora, případně ostatních dospělých pracovníků v táboře

§5 Ochotně každému rád pomohu, vyhýbám se sporům a hádkám

§6 Dbám na čistotu své chatky a okolí, jakožto celého areálu tábora. V chatkách neskladuji potraviny a svěřenou chatku nijak neničím.

§7 V nočním klidu, tedy od večerky až do budíčku, jsem ve své chatce. V uvedené době bezdůvodně neopouštím svoji chatku.

§8 V nočním klidu se chovám tiše a ohleduplně. Neruším ostatní kamarády, kteří jsou unaveni a chtějí odpočívat.

§9 Polední klid je určen k mému odpočinku. Proto v této době neprovádím žádnou sportovní a podobnou činnost a v klidu odpočívám ve své chatce. Můžu si číst nebo psát dopis rodičům. Nesmím ale provádět žádnou aktivní činnost.

§10 V chatkách nepoužívám otevřený oheň (svíce, zápalky, apod.).

§11 Beru na vědomí, že po celou dobu konání tábora je zakázáno kouřit a požívat a skladovat alkoholické nápoje, či jiné návykové látky a cigarety.

§12 Chovám se tak, abych nezranil sebe ani kohokoliv jiného.

§13 Mokré věci nedávám do kufru či batohu, suším je na místě k tomu určeném případně za pomoci oddílového vedoucího v sušárně.

§14 Bez vyzvání pracovníků kuchyně nevstupuji do kuchyně a přilehlých prostor.

§15 Každé vypůjčené nářadí, nástroj či sportovní pomůcku vracím na své místo.

§16 Při práci s pilou, sekyrou či jiným nářadím dbám na bezpečnost svou i ostatních kamarádů. Pamatuji si, že nářadí je na práci a ne na hraní.

§17 Bez souhlasu svého oddílového vedoucího neopouštím areál tábora ani určené místo

§18 Na smluvený signál se ihned vracím do tábora, případně na určené místo.

§19 Každý i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborového zdravotníka. Také při jiných zdravotních obtížích informuji svého oddílového vedoucího a zdravotníka. O návštěvě zdravotníka informuji oddílového vedoucího co nejdřív.

§20 Na výletě či jiném pohybu mimo tábor jsem neustále se svým oddílem či určenou skupinou, které svévolně neopouštím.

§21 Přírodu neničím, ale chráním.

§22 Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním.

§23 Jsem si vědom, že porušování táborového řádu může mít za následek mé vyloučení z tábora.